top of page

En historisk roman från 1907.


Info från förlaget:


Industrialismen, Lort-Sverige och arbetarkampen sedd genom ögonen på en femtonårig pojke. Lika fängslande som upplysande - en historisk roman av hög klass!


När Sixtens mor dör beslutar hans styvfar att Sixten måste lämna hemmet och söka jobb. Det är för många munnar att mätta och dessutom är Sixten femton år och arbetsför. Tillsammans med vännen Henning ger han sig av, men det är inte riskfritt att söka arbete i tider när arbetarna gör uppror och kräver sina rättigheter. Det är arbetsgivarna som bestämmer; de som går med i fackföreningen avskedas och de som strejkar ersätts av strejkbrytare. Och om man trots allt får arbete som ströare, märkpojke eller knubbpojke på något av sågverken så är också det förenat med livsfara. Sixten saknar sin mor och sina halvsyskon men på en dans träffar han Viola som erbjuder en smula närhet. Men hon kommer också att lämna honom när hennes familj ger sig av i jakten på arbete. Sixten är en pojke som saknar och längtar men som har lärt sig att bita ihop, vakta sin tunga och göra som han blir tillsagd.

En arbetarhistorisk utvecklingsroman av hög klass! Industrialismens begynnelse, Lort-Sverige och arbetarkampen sedd genom ögonen på en 15-åring år 1907 är lika fängslande som upplysande. Med sin enkla prosa levandegör Bo R Holmberg ett tonårsliv för inte så länge sedan. Även om levnadsvillkoren var radikalt annorlunda brottades människorna med samma existentiella frågeställningar: vuxenblivandet och längtan efter samhörighet och kärlek.

Pressklipp (hämtade från Rabéns hemsida)

"En viktig bok som borde vara obligatorisk läsning för alla ungdomar""Holmberg lyckas få med hela den historiska bakgrunden på ett levande sätt. Mycket tack vare språket som är äkta och trovärdigt, kärvt enkelt och mustigt målande, med dialektala inslag, där varje ord tycks som vägt på guldvåg. /.../ En viktig bok som borde vara obligatorisk läsning för alla ungdomar. Och deras föräldrar."Flamman

Flamman


"Glimtar av ljus i en tillvaro fylld av kyla, hunger, rädsla" / Bohusläningen"En andtruten längtan efter henne, Viola - den fina - och efter gode vännen Henning, skimrar som glimtar av ljus i en tillvaro fylld av kyla, hunger, rädsla och förlamande ensamhet.För mig ... "Glimtar av ljus i en tillvaro fylld av kyla, hunger, rädsla och förlamande ensamhet.För mig har Sandökravallerna 1907 genom Bortom saknaden blivit levandegjorda. Svårglömbara." Bohusläningen


"Bo R Holmberg kan konsten att dramatisera ett historiskt stoff."

/Norrtelje Tidning

"Sågverkstiden är synnerligen levande skildrad: namnen på verktyg och arbetssätt, livet på verket, människorna där; det gör boken lika aktuell i Sundsvall som i Ådalen. Man får en klar bild av klassamhället då arbetarrörelsen ännu var en kamp på fel sida den dåtida lagen, då det var farligt att vara socialdemokrat och då arbetarna drivs att bekämpa varandra med det våld, stryk och den misshandel som är vardag."

Susanne Holmlund, Sundsvalls Tidning


. "Knappa levnadsförhållanden åskådliggörs på ett fint sätt""I välkomponerade romaner, som vilar på gedigen källforskning, levandegör han

med lätt hand intressanta och spännande episoder från det förflutna, gärna från Ångermanland, där han är född. /.../ Med enkla och effektiva medel ger Bo R Holmberg liv åt ett viktigt moment i arbetarrörelsens kamp, samtidigt som individernas knappa levnadsförhållanden åskådliggörs på ett fint sätt."

Peter Grönborg, Borås Tidning


"Språket, den knapphändiga dialogen och korta, laddade satser ger läsaren ett trovärdigt och gripande intryck av stämningen i hemmet och det känsloläge Sixten befinner sig i när han redan nästa mor ...

/Länstidningen Östersund "

bottom of page