top of page

Tredje boken om Brandon och Teresa. Tredje rymningen, men nu inte till Norräfllsviken utan till Moliden och ett (mitt!) gamla torp.

Röster om Teresa och jag:


"Så blir det en vacker, stillsam berättelse om mycket ung kärlek under några flyenede dagar, med ett slut som är öppet mot en insikt om att även stora avstånd går att överbrygga".


Susanne Holmlund ST


"Bo R Holmberg har på 117 sidor fångat den lite uppgivna känslan att vara för liten för att ha något att säga till om i sitt eget liv, men vara tillräckligt stor för att ha känslor som nästan inte ryms i kroppen".


Åsa Olofsson ÖA


"En fängslande berättelse som passar både killar och tjejer".


Anna-Karin Lindh Btj


The easy reading element of Bo R. Holmberg lies in his linguistic elegance. His brilliant feeling for rhythm and the chime of his vocabulary take us sailing through the book as if on a river – unpredictable but with an inexorable forward momentum. Mats Kempe

bottom of page